Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2019-20

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

 

Mae gofyn i'r Cyngor gynhyrchu'r adroddiad hwn bob blwyddyn fel rhan o ofynion monitro’r Gwasanaethau Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n cael ei ddefnyddio gan y rheoleiddiwr, AGGCC, i’w gynorthwyo i gwblhau ei asesiad blynyddol o'r gwasanaeth a ddarperir gan y Cyngor.

 

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

 

Rydym yn gofyn am farn dinasyddion a rhanddeiliaid ar y ddogfen ddrafft erbyn hanner dydd, fan hwyraf, ddydd Gwener 29 Mai 2020.

Anfonwch eich adborth a'ch sylwadau at commissioning@wrexham.gov.uk

 

Os hoffech roi adborth mewn fformat arall, anfonwch e-bost at eich cais neu cysylltwch â'r tîm comisiynu ar 01978 298617.


 

Dyddiad Cychwyn y Project 07 Mai 2020
Dyddiad Cau'r Prosiect 29 Mai 2020

Cyswllt

Cyfeiriad llawnCyswlltRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Victoria Bishop