30 Diwrnod ar ôl i

  

Ymgynghoriad Iaith Gymraeg 2020

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Mae'r Cyngor yn cynnal yr ymgynghoriad hwn er mwyn deall profiadau siaradwyr Cymraeg lleol wrth gyrchu gwasanaethau'r cyngor yn Gymraeg a sut mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio bob dydd. Ar gyfer yr ymgynghoriad hwn rydym am gasglu gwybodaeth a barn gan ddysgwyr Cymraeg a disgyblion yn ein hysgolion yng Nghymru i gael darlun ehangach o sut mae'r iaith yn cael ei defnyddio yn Wrecsam.  Byddwn yn cynnal yr ymgynghoriad hwn eto yn 2021 a 2022 er mwyn cymharu'r canfyddiadau.                        

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

er mwyn deall profiadau siaradwyr Cymraeg lleol wrth gyrchu gwasanaethau'r cyngor yn Gymraeg a sut mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio bob dydd

Dyddiad Cychwyn y Project04 Chwefror 2020
Dyddiad Cau’r Prosiect18 Mawrth 2020
Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Stephen Jonesstephen.jones@ wrexham.gov.ukFfôn: 01978 297180
Dolenni Cyflym

 Arolygon