Gwersi Nofio Cyfrwng Cymraeg

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rydym yn asesu a oes galw am wersi nofio drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Yr alw am wersi nofio yn y Gymraeg

Dyddiad Cychwyn y Project 01 Chwefror 2020
Dyddiad Cau'r Prosiect 31 Mawrth 2020

Cyswllt

Cyfeiriad llawnCyswlltRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Stephen JonesFfôn: 01978 297180