Arolwg o Fodlonrwydd Tenantiaid a Lesddeiliaid 2019

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Bydd yr arolwg hwn yn darparu gwybodaeth werthfawr i ni, a byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i wella ein gwasanaethau.  Byddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig funudau yn cwblhau’r arolwg hwn.

Bydd enwau’r holl denantiaid sydd wedi cwblhau’r arolwg erbyn 1 Tachwedd 2019 yn cael eu cynnwys mewn raffl am gyfle i ennill talebau gwerth £50.

Diolch i chi am gwblhau’r arolwg hwn.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Pa mor fodlon ydych chi gyda'ch gartref a'r gwasanaeth a dderbyniwyd.

Dyddiad Cychwyn y Project 15 Medi 2019
Dyddiad Cau'r Prosiect 29 Tachwedd 2019

Cyswllt

Cyfeiriad llawnCyswlltRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Carol Coull