316 Diwrnod ar ôl i

  

Arolwyg Boddhad Tenantiaid Newydd

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Fel eich landlord mae’n bwysig ein bod ni’n deall pa mor fodlon yw denantiaid â Cyngor Wrecsam fel landlord a’ch barn chi ar y wasanaeth rydyn ni’n ddarparu. Bydd eich ymatebion yn helpu ni i ddeall barn tenantiaid yn well a pha welliannau y gallai fod eu hangen yn y dyfodol.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Hoffem wybod pa mor fodlon ydych chi ag agweddau penodol ar eich cartref newydd a'r wasanaeth a gawsoch gan yr Adran Dai.

Dyddiad Cychwyn y Project 31 Gorffennaf 2019
Dyddiad Cau'r Prosiect 31 Gorffennaf 2022

Cyswllt

Cyfeiriad llawnCyswlltRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Housing and Customer Service CentreFfôn: 01978 298993