29 Diwrnod ar ôl i

     

Ymgynghoriad ar gyfer Cynllun y Cyngor 2020-22

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Cynllun y Cyngor yw...

Cymeradwywyd Cynllun presennol y Cyngor yn 2017 ac mae’n cynnwys pedair thema:  Economi, Pobl, Lle a Sefydliad.  O dan bob un o’r themâu hyn, mae nifer o amcanion (cyfanswm o 14).   Mae’r Cynllun yn cael ei adolygu’n flynyddol ac ar ddiwedd 2018 trafododd yr Aelodau Etholedig bryderon fod y Cynllun yn rhy eang i ni ei ddarparu gyda chyllideb y Cyngor yn lleihau.   Mewn ymateb rydym wedi ceisio diffinio gweledigaeth gliriach ar gyfer pob un o’n themâu, adolygu ein strategaethau, prosiectau ac ymrwymiadau eraill ac yn awr wedi datblygu cyfres lai o flaenoriaethau, gyda mwy o ganolbwynt, i weithio arnynt eleni.   Mae’r rhain wedi’u diffinio gyda gweithgareddau clir a fydd yn brif ganolbwynt ar gyfer ein gwaith yn 2019/20, gan gyfrannu at ein blaenoriaethau a blaenoriaethau eraill a rennir gyda phartneriaid drwy Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam.  

Y chwe blaenoriaeth hynny yw:

  • Datblygu’r economi
  •  Sicrhau Cyngor modern a chryf
  •  Sicrhau bod pawb yn ddiogel
  •  Gwella addysg uwchradd
  •  Gwella’r amgylchedd
  •  Hyrwyddo iechyd a lles da

Dyddiad Cychwyn y Project12 Mehefin 2019
Dyddiad Cau’r Prosiect24 Gorffennaf 2019
Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Rachel PenmanRachel.penman@ wrexham.gov.uk 
Dolenni Cyflym

 Arolygon