Ymgynhoriad Cyn Cais Cynllunio- Gwynant, Plas Madoc

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Gan in bod yn gofyn barn trigolion lleol ar y cynlluniau mynegol ar gyfer adeiladu tai cymdeithasol newydd am Gwynant, Plas Madoc.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

rhaid i inrhyw un sy'n dymuno gwneud sylwadau am y datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu at yr ymgeisydd/asiant trwy ceri.postle@wrexham.gov.uk or CBSC, Strategaeth a Datblygu, Adran Tai'r a'r Economi, Ffordd Rhuthus, Wrecsam, LL13 7TU.

Dyddiad Cychwyn y Project01 Mai 2019
Dyddiad Cau’r Prosiect01 Mai 2020
Cyfeiriad llawnCyswlltRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Ceri Postle 
Dolenni Cyflym
Dyma’r gweithgareddau i chi:

 Adroddiadau a Chysylltiadau