1 Diwrnod ar ôl i

  

Holiadur Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 2020/2021

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Adolygu’r Disgresiynau Lleol sydd ar gael fel rhan o’r cynllun 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

A yw’r Disgresiynau y mae’r Cyngor yn eu gweithredu yn rhesymol 

Dyddiad Cychwyn y Project09 Tachwedd 2018
Dyddiad Cau’r Prosiect09 Rhagfyr 2019
Cyfeiriad llawnCyswlltRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Matthew Evans 
Dolenni Cyflym

 Arolygon