Holiadur Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 2020/2021

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Adolygu’r Disgresiynau Lleol sydd ar gael fel rhan o’r cynllun 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

A yw’r Disgresiynau y mae’r Cyngor yn eu gweithredu yn rhesymol 

Dyddiad Cychwyn y Project 09 Tachwedd 2018
Dyddiad Cau'r Prosiect 09 Rhagfyr 2019

Cyswllt

Cyfeiriad llawnCyswlltRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Matthew Evans