Hide

Hide

Nod yr holiadur hwn yw gofyn i’r rhai hynny sy’n ymweld â Chanol Tref Wrecsam am eu barn o ran a yw tair o Farchnadoedd Wrecsam (Marchnad dydd Llun, y Farchnad Gyffredinol a Marchnad y Cigyddion) ar hyn o bryd yn cwrdd ag anghenion ymwelwyr â Chanol Tref Wrecsam ac a oes angen unrhyw newidiadau i sicrhau fod y marchnadoedd yn addas at y diben mewn amgylchedd Canol Tref sy’n newid yn gyson.  

Bydd yr wybodaeth a gesglir yn helpu cyfeirio’r grŵp tasg a gorffen wrth ystyried y cyfleoedd i ddatblygu a rheoli’r tair marchnad.