Hide

Hide

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn adolygu ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus (ROWIP) gyda'r bwriad o gyhoeddi cynllun drafft newydd erbyn diwedd 2017.   

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnal asesiad o gyflwr ac addasrwydd rhwydwaith yr hawliau tramwy cyhoeddus presennol ar gyfer defnydd y cyhoedd.  Mae gennym ddiddordeb mewn clywed eich safbwyntiau a byddem yn ddiolchgar pe gallech ateb ychydig o gwestiynau.  Sylwer, nid yw'r arolwg hwn yn berthnasol i balmentydd ger ffyrdd neu ar hyd ystadau, ffyrdd cerbydau neu lwybrau yng nghanol trefi.