Hide

Hide

Croeso

Eich Llais Wrecsam yw panel Ymgynghori ac Ymgysylltu Bwrdd Y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae bod yn rhan o banel Eich Llais Wrecsam yn rhoi cyfle i chi ddweud eich dweud ynglŷn ag ystod o faterion a gwasanaethau sy'n effeithio ar Wrecsam. O fod yn aelod o'r panel, byddwch yn derbyn hysbysiadau a’r diweddaraf am weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu a fydd o ddiddordeb i chi.   

Mae arnom angen gofyn i chi am ychydig o fanylion amdanoch chi eich hun. Dim ond at ddibenion ymgynghori ac ymgysylltu ar draws Sefydliadau Bwrdd Y Gwasanaethau Cyhoeddus y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio ac ni chaiff ei rhannu ag unrhyw un y tu allan i Fwrdd y Gwasanaethau Lleol. 

Gall unrhyw un sydd dros 16 oed ac sy’n ymweld â Wrecsam neu’n byw neu'n gweithio yma ymuno â'r panel.  

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir yn gyfrinachol ac ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei rhyddhau a fyddai'n datgelu pwy ydych.

Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau nad ydych yn dymuno eu hateb yn wag, neu ddewis ‘Mae’n well gen i beidio â dweud’.