Hide

Hide

Croeso

Mae bod yn rhan o banel Eich Llais Wrecsam yn rhoi cyfle i chi ddweud eich dweud ynglyn ag ystod o faterion a gwasanaethau sy'n effeithio ar Wrecsam. O fod yn aelod o'r panel, byddwch yn derbyn rhybuddion am weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu a fydd o ddiddordeb i chi.

Mae arnom angen gofyn i chi am ychydig o fanylion amdanoch chi eich hun. Dim ond at ddibenion ymgynghori ac ymgysylltu y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio ac ni chaiff ei rhannu ag unrhyw un y tu allan i Fwrdd Gwasanaethau cyhoeddus Wrecsam.

Gall unrhyw un sydd dros 16 oed ac sy’n ymweld â Wrecsam neu’n byw neu'n gweithio yma yn ymuno â'r panel.