Ymgynghoriad Cyn Cais Cynllunio Nant Silyn

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Gan ein bod yn gofyn barn trigolion lleol ar y cynlluniau mynegol ar gyfer adeiladu tai cymdeithasol newydd yn hen safle Cartref Gofal Preswyl Nant Silyn, rhaid i unrhyw un sy'n dymuno gwneud sylwadau am y datblygiad arfaethedig hwn ysgrifennu at yr ymgeisydd / asiant trwy ceri.postle@wrexham.gov.uk neu CBSC, Tîm Strategaeth a Datblygu, Adran Tai a'r Economi, Ffordd Rhuthun, Wrecsam. LL13 7TU

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

 

 

Dyddiad Cychwyn y Project15 Mehefin 2018
Dyddiad Cau’r Prosiect20 Gorffennaf 2019
Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
.
.
Ceri Postleceri.postle@ wrexham.gov.ukFfôn: 01978 315527
Dolenni Cyflym
Dyma’r gweithgareddau i chi:

 Adroddiadau a Chysylltiadau