18 Diwrnod ar ôl i

  

Cymerwch ran: Strategaeth Cynnwys CBSW

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Mae Cyngor Wrecsam wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran gwella ymgynghoriad ac ymgysylltiad â’r cyhoedd yn y blynyddoedd diwethaf, ac wedi cael ei ganmol gan Swyddfa Archwilio Cymru am ei waith yn y maes hwn. Dyma rai o’r gwelliannau a’r cyflawniadau:    

  • Canolfan ymgynghori ac ymgysylltu ar-lein
  • Cynnydd yn nifer yr ymgynghoriadau a gynhaliwyd a chynnydd yn nifer yr ymatebion a gafwyd
  • Mwy o ryngweithio â’r cyhoedd trwy’r cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein eraill.   

Er y bu cynnydd sylweddol yn y maes hwn, mae angen ehangu’r ffocws o ganolbwyntio'n bennaf ar ymgynghoriad ffurfiol i ganolbwyntio ar ‘gynnwys’, ac rydym ni eisiau cydweithio â chi i ddatblygu’r cynlluniau hyn.  

 

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Hoffem glywed eich barn am ein ‘Strategaeth Ymgysylltiad’ newydd drafft a hefyd gael gwybod os oes gennych chi

Dyddiad Cychwyn y Project26 Mawrth 2018
Dyddiad Cau’r Prosiect07 Mai 2018
Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Rachel PenmanRachel.penman@ wrexham.gov.uk 
Dolenni Cyflym

 Arolygon

 Adroddiadau a Chysylltiadau