22 Diwrnod ar ôl i

  

Iaith Cymraeg

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Mae'r Cyngor yn cynnal yr ymgynghoriad hwn er mwyn ceisio deall pam fod cyn lleied o ryngweithio â gwasanaethau'r Cyngor trwy gyfrwng y Gymraeg, a pham bod y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn isel ac yn siomedig er gwaethaf y cyfleoedd a ddarperir gan y Cyngor, yn enwedig ar-lein i bobl gyfathrebu yn y Gymraeg. Bydd y canlyniadau'n helpu'r Cyngor i nodi beth yw'r rhwystrau, arferion ein trigolion o ran y defnydd o gyfryngau cymdeithasol a mynediad i wybodaeth am y Cyngor trwy gyfrwng y Gymraeg.  Bydd y canlyniadau yn ein helpu i ddeall yn well sut mae ein trigolion Cymraeg eu hiaith yn dymuno i ni gyfathrebu gyda nhw a'r dulliau sydd orau ganddynt.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Mae'n arbennig o amserol cynnal yr ymgynghoriad hwn nawr, gan fod y Cyngor wedi cael ei hysbysiad cydymffurfio terfynol gan Gomisiynydd y Gymraeg o ran Safonau’r Gymraeg.  Mae'n ofynnol i'r Cyngor gydymffurfio â 171 o safonau newydd a thros yr wythnosau nesaf, edrychir yn fanwl ar y Safonau i ddeall y goblygiadau i'r Cyngor wrth gydymffurfio â nhw. 

Dyddiad Cychwyn y Project21 Rhagfyr 2018
Dyddiad Cau’r Prosiect11 Chwefror 2019
Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Stephen Jonesstephen.jones@ wrexham.gov.ukFfôn: 01978 297180
Dolenni Cyflym

 Arolygon