9 Diwrnod ar ôl i

  

Yfed Llai Mwynhau Mwy - ymchwil ymyrryd peilot Wrecsam

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’i bartneriaid, sef Prifysgol John Moore, Lerpwl, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn cymryd rhan mewn prosiect a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd, sef STAD yn Ewrop. Mae STAD yn hyrwyddo datblygiad a gweithrediad ymyriadau i fynd i’r afael â goryfed mewn pyliau ar hyd a lled gwledydd Ewrop.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Nod cyfraniad Wrecsam at brosiect STAD yw archwilio ymddygiadau o ganlyniad i yfed alcohol a’r niwed cysylltiedig mewn ardaloedd bywyd nos. Bydd y wybodaeth a gesglir trwy’r arolwg cysylltiedig yn cael ei defnyddio gan bartneriaid lleol fel sail i ddatblygu a gwerthuso ymyriadau a ddyluniwyd i atal niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol ac i hyrwyddo lleoliadau bywyd nos diogel.

Dyddiad Cychwyn y Project17 Gorffennaf 2017
Dyddiad Cau’r Prosiect30 Tachwedd 2017


Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Rachel PenmanRachel.penman@ wrexham.gov.uk 
Dolenni Cyflym

 Arolygon