Canfyddiadau o Ddiogelwch - Wrecsam 2016

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Mae Bwrdd Cyflawni Partneriaethau Tri Wrecsam (PDB3) yn dod ag asiantaethau at ei gilydd gyda'r nod cyffredinol o "Wneud Wrecsam yn lle sy'n ddiogel a lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys".

Tra bod y gwaith aml-asiantaethol a gynhelir gan PDB3 yn cael ei lywio i ddechrau gan gynlluniau a gyhoeddir gan Fwrdd Cymunedau Diogelach Gogledd Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, y bobl leol sydd yn y sefyllfa orau i ddweud wrthym a ydym wedi cael ein blaenoriaethau’n gywir.

Drwy ymateb i’r arolwg hwn, byddwch yn helpu PDB3 i:

Arfarnu ei effeithiolrwydd

Asesu a yw ei waith aml-asiantaeth yn mynd i'r afael â'r pethau sy'n gwneud i bobl leol deimlo'n anniogel

Nodi lle gall gymryd y camau mwyaf ymlaen tuag at "Wneud Wrecsam yn lle diogel a lle mae pawb yn teimlo wedi’u cynnwys."

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Carem wybod:

  • Os ydych yn teimlo’n ddiogel o fewn Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Am y pethau sy’n eich gwneud chi deimlo’n anniogel
  • Yr hyn sy’n fwy tebygol o’ch gwneud chi deimlo’n ddiogelach
  • Pa mor gyffredin yw trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich hardal chi
Dyddiad Cychwyn y Project28 Tachwedd 2016
Dyddiad Cau’r Prosiect03 Ebrill 2017
Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Anna Milleranna.miller@ wrexham.gov.ukFfôn: 01978 292260
Dolenni Cyflym