Mapio Cymuned y Lluoedd Arfog yn Wrecsam

DaysToGo is neither a DataColumn nor a DataRelation for table . DaysToGoMessage is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
TakePartTop is neither a DataColumn nor a DataRelation for table .
Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Ers llofnodi Cyfamod Cymuned y Lluoedd Arfog (AFCC) yn Ebrill 2013, mae partneriaid yn Wrecsam yn ymroddedig i sicrhau nad yw personél Lluoedd Arfog y gorffennol a'r presennol, a'u teuluoedd, mewn unrhyw ffordd o dan anfantais pan ddaw i gael gafael ar wasanaethau cyhoeddus a masnachol, a chyfleoedd er enghraifft, cyflogaeth, tai, addysg a gofal iechyd.

Bydd yr arolwg hwn yn ein helpu i ddangos faint o bobl sy’n perthyn i Gymuned y Lluoedd Arfog Wrecsam, a sut y maent yn dymuno cael eu gwasanaethu gan y Cyfamod.   

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Rydym ni eisiau gwybod:

  1. Maint a lledaeniad Cymuned Lluoedd Arfog Wrecsam, oherwydd ni gesglir data ynghylch personél y Lluoedd Arfog yn ehangach.
  2. A oes unrhyw faterion y mae Cymuned y Lluoedd Arfog yn Wrecsam yn eu hwynebu yn aml?
  3. A ydych chi’n dymuno cymryd rhan mewn arolygon a fforymau eraill a fydd rhoi gwybod am ffocws gwaith CCLlA?
Dyddiad Cychwyn y Project28 Tachwedd 2016
Dyddiad Cau’r Prosiect31 Mawrth 2017
Cyfeiriad llawnCyswlltEbostRhifau cyswllt
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Rachel PenmanRachel.penman@ wrexham.gov.uk 
Dolenni Cyflym